Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2021 06:53, số lượt xem: 71

Cháu ghé sát tận tai:
ông ơi, ông lại nhà!
Nghe trẻ thơ chào hỏi,
mới biết mình đã già.

Năm 2019