Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/07/2021 06:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/10/2021 20:42

Có phải ngàn năm trước,
chúng mình đã gặp nhau,
đã âm thầm đính ước,
đã khăn thề tay trao?
Thế mà nay không gặp,
biết đợi đến kiếp nào?


Thanh Trì 2020