Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2021 06:37, số lượt xem: 36

Có phải ngàn năm trước,
chúng mình đã gặp nhau,
đã âm thầm đính ước,
đã khăn thề tay trao?
Thế mà nay không gặp,
biết đợi đến kiếp nào?

Thanh Trì 2020