Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 31/08/2022 08:09

Biết đâu bồi ở lở đi
Sông sâu nước cả cũng vì em thôi
Áo nâu đã ngấm nâu rồi
Vung tròn úp với tròn nồi mà em.