Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2021 06:17, số lượt xem: 53

Biết đâu có lúc nhớ anh,
em trở về bến cũ.
Bậc đá xưa dẫu không còn xưa nữa,
nhưng sông xưa vẫn xanh thuở chúng mình.
Biết đâu cũng có lúc em buồn,
em trở về xóm cũ.
Ngõ nhà xưa dẫu không còn xưa nữa,
nhưng tình xưa vẫn ủ rợp góc vườn.
Anh sợ rồi em không nhớ không buồn,
bến cũ vườn xưa, em không về thăm nữa.
Anh vẫn thế như xưa anh vẫn thế,
chỉ không em, anh không bến, không vườn.

Thanh Trì 2020