Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/07/2021 20:18, số lượt xem: 43

Đá mòn thấm bậc lãng quên,
rầu rầu úa lả hiên thềm rong rêu.
Hoang hoang mái rách, tường hoen,
ba năm trở lại bên thềm nhà xưa
Cửa đi để mặc gió lùa,
còn ô cửa sổ nắng mưa dãi dầu.
Em giờ đang ở phương nao,
mẹ giờ đang ngụ nhà nào, hả em?
Ba gian nhà trống không đèn
Không em, không mẹ, chỉ còn...
mình tôi.

Thanh Trì 2020