Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/07/2021 06:52, số lượt xem: 42

Vắng nhà sương héo dây phơi,
Không em cây bưởi đầu hồi hết thơm.
Ôm trời vại nước góc sân,
hết vòm xanh hết cả vâng trăng lên.
Cửa nhà chỉ bữa vắng em,
miền không gian chợt trống không cả miền.