Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 09:18

Chân ngại chạm chân
Tay sợ tay
Người trôi như nước
Bụi không trôi
Khẩu trang bịt khín chùng hơi thở
Ai cũng dè ai dính bụi người.