Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 15:34, số lượt xem: 35

Nước mắt tràn đầy tuổi,
bụi đời phủ kín người.
Sao khóc hoài mỗi tối,
mà bụi đời không trôi?

ThanhTrì 2020