Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/02/2022 07:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/08/2022 10:24

Bốn bề biển cả
Bốn bề nương dâu
Bốn bề núi dựng
Bốn bề sóng cao
Biết em ở đó
Anh không lối vào
Bốn bề biển cả
Bốn bề nương dâu