Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/03/2023 15:35

Trái tim khuya héo mất rồi
Đêm đêm đứng đợi chờ người không sang
Bến Đình trôi mảnh áo đơn
Bỏ tôi lại với nỗi buồn của tôi.