Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/09/2022 06:55

Mắt nghiêng bóng lá
Tóc gió vai đầy
Hương mùi trí nhớ
Bỏ quên duyên đời.