Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/06/2022 09:25

Ôi những con đường bị bỏ rơi,
lau lách cỏ bờ lên dựng bãi.
Ôi những mối tình bị đời bỏ lại,
hương nhựa nguyên nồng hoang hoá người ơi.