Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/07/2021 15:36, số lượt xem: 29

Sông sâu, nước cạn, em múc vội,
quang thùng nặng trĩu cả hai vai.
Vội vàng lên dốc nghe ai gọi,
bến vắng, trăng suông, nỏ bóng người.

ThanhTrì 2020