Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 06:21, số lượt xem: 30

Ơi bến sông quê! bến sông quê!
đã từng nơi ở, nơi về bao năm.
Giờ ta như kén bọc tằm,
tơ vương giăng mắc xa xăm mất rồi!