Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 07:20

Anh mạch rừng gọi mãi
Em tai vách lặng câm
Cây đa thất hẹn trăng rằm
Bạc phau bến nhỡ trăm năm của người.