Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2021 06:35, số lượt xem: 46

Trưa đầu hạ,
nắng nghiêng hoa gạo đổ,
đầy sông đỏ thắm Cửa Hà.
Nước dâng lớn,
dập dờn con sóng dữ,
gặp tay ai nắm chặt dắt lên đò.