Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2021 06:26, số lượt xem: 57

Đáy mắt đọng bùn sông cạn,
bàn chân nứt phiến đá trồi.
Đò đâu mà về chợ Quán,
bến Đình đâu nữa, em ơi.

Thanh Trì 2019