Thấp thoáng vừa đây thấp thoáng qua
Chập chờn gần lại chập chờn xa
Đi cùng năm tháng tìm năm tháng
Cố rượt theo ta để gặp ta.