Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2021 06:09, số lượt xem: 55

Nỗi buồn muôn thuở hồn lên cỏ
lều tạm, quê vay, đất mượn cày.
Thương thân, tủi phận không ngày giỗ,
bất hạnh thân đơn tận xứ người.