Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/03/2021 15:48, số lượt xem: 54

Em ơi, em hãy đứng yên,
cho anh hôn nhẹ lên viền bờ mi.
Môi chưa thốt được câu gì,
đã nghe sao rụng mấy vì xung quanh.

Cẩm Thuỷ đêm 10-1972