Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/03/2021 06:35, số lượt xem: 58

Sông trôi còn để vết,
đời trôi có để hồn?
Nỗi nước thì trong suốt,
nỗi người có trắng trơn?

Năm 2019