Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2021 06:28, số lượt xem: 57

Nửa đêm giấc rạ trở mình,
phận rơm nghĩ rối, gỡ tình chưa ra.
Sáng ngày vừa gặp người ta,
nỗi cà chưa muối, nỗi dưa chưa giòn.
Đã từng lỡ một đời son,
trăn năm chẳng biết vuông tròn được không.