Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/08/2021 06:19, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 07:17

Chỉ nửa câu thề, anh cầm cả,
mai này quay lại, đợi bến đâu?
Em về chân trĩu trong lời hứa,
không biết rồi trăng dạt cõi nào?