Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/08/2021 06:19, số lượt xem: 23

Chỉ nửa câu thề, anh cầm cả,
mai này quay lại, đợi bến đâu?
Em về chân trĩu trong lời hứa,
không biết rồi trăng dạt cõi nào?