Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2021 06:55, số lượt xem: 49

Đi đâu bóng cũng đi theo,
thuỷ chung không ngại giàu nghèo, bóng ơi!
Đứng theo đứng, ngồi theo ngồi,
ốm đau thì lại nằm đôi cùng giường.
Mỗi khi nắng đổ mặt đường,
ô che, bóng khuất, vì nhường cho tôi.
Trời mưa trút nước bời bời,
bóng nâng gót dép, đưa tôi về nhà.
Mấy ngày vắng bóng em qua,
bóng tôi cũng tựa hiên nhà,
tương tư.

Thanh Trì 6/2020