Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2021 06:00, số lượt xem: 47

Biết mẹ vắng nhà,
lân la bên hàng râm bụt,
gió lay nắng tím hoa buông,
mấy hôm không gặp nên buồn...
Chợt rồi bóng lụa qua sân,
vẫn mùi hương ấy loang gần dậu thưa.