Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/09/2022 08:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/12/2022 11:25

Ngày mới sinh ra nguyện chết cùng
Sao nay giường rộng gối chăn đơn
Góc nhà chỉ vạt hơi sương đọng
Qua cửa sao không thấy bước chung.