Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 07/08/2021 06:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/10/2021 08:03

Suốt cả một đời theo làm bạn,
đêm khuya chỉ có mỗi mình ta.
Sợ khi mơ tận hồn vét cạn,
chẳng biết lúc nào bóng bỏ ta.