Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 15:02, số lượt xem: 42

Mỗi buổi mây mang đi
một giọt tình ly biệt;
thì gió lại mang về,
ít nhiều cơn bão lụt.