Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2021 06:19, số lượt xem: 47

Ngày xưa chơi trốn tìm nhau,            
ngõ nhà tối mấy góc nào cũng anh.      
Bây giờ giữa cõi trăng thanh,
đường quê vằng vặc, em thành bơ vơ.

Thanh Trì 2020