Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/05/2021 06:59, số lượt xem: 71

Bây giờ ngồi ao ước,
có chút trăng ngày xưa,
để em ra gánh nước,
bên gốc đa anh chờ.