Mắt rồng say đắm Vọng Lâu
Gặp tiên quên cả buổi chầu trăm quan
Dịu dàng dáng lụa Hàng Lam
Tân khoa bối rối sân đình Quảng Văn
Bâng khuâng giữa phố Hàng Bông
Gặp hồn xưa thuở Thăng Long hiện về.