Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2021 06:11, số lượt xem: 37

Bây giờ ngồi ao ước,
có chút trăng ngày xưa,
để em ra gánh nước,
bên gốc đa anh chờ.