Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:12

Ngon cau phơi tái,
nhạt trầu phơi sương.
Thương em thân gái một con,
anh mơ mình biến đường quan đứng chờ.