Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/03/2021 06:42, số lượt xem: 70

Áo dài ai trắng sân trường xanh.
Gót son ai chạm nắng mai lành.
Ai đi qua lớp nhìn ai vội,
thoáng cái mà ai đã giật mình!