Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 14:58, số lượt xem: 38

Nửa đêm chợt tỉnh, nhìn trăng,
lòng già buồn lặng, tri âm không còn.
Ước gì bạn cũ về thăm,
rủ đi cõi cuối, mang trăng theo cùng.