Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2021 06:17, số lượt xem: 45

Có gì trong cánh hoa đào,
mà gieo tâm tưởng bao điều xốn xang.
Ra đi từ độ đông tàn,
ước gì nay vẫn nắng tràn bến xưa.
Con đò thường nhật đi qua,
ước gì cô lái vẫn chưa có gì.
Cánh hoa báo độ xuân về,
ước gì cô lái, sông quê, vẫn còn.