Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/06/2021 07:23, số lượt xem: 47

Mộng cũ còn lưa trong giấc ngủ,
chỉ thêm xao xác giấc mơ suông.
Lời thề sót lại trong lời hứa,
càng nối đa đoan khúc đoạn trường.