Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 14:59, số lượt xem: 46

Ai đong được mưa buồn,
chảy tràn đôi mắt cạn.
Ai đếm được linh hồn,
mất dần trong đời tận.