Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2021 06:37, số lượt xem: 55

Sao trời xa quá, không với tới nơi,
tôi và đom đóm làm bạn giữa đời.
Lọ thuỷ tinh nhỏ, trong như bầu trời.
đom đóm ở đó, để được gần tôi.
Ban ngày xanh biếc, ban đêm đỏ tươi,
nằm trong lọ nhỏ, nhấm nháy liên hồi,
lẽ nào đóm nhớ đường làng như tôi?