Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 06:15, số lượt xem: 36

Anh giữ đoạn này.
Em giành đoạn khác.
Đoạn còn lại thành ra côi cút,
thời gian nước mắt đong đầy.