Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2021 06:16, số lượt xem: 62

Tiếng con chim khắc khoải,
đi tìm bạn suốt hè.
Tôi tìm tình đánh mất,
gót chân mòn đường quê.
Đã ngàn đời như thế,
tiếng chim khắc khoải hè!
Cả một đời như thế,
mình tôi gữa trời quê!