Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2021 07:24, số lượt xem: 79

Bây giờ sông đang ở đâu,
để tôi bới đám cỏ lau tìm Người,
để sông sống lại ru tôi,
để tôi thơ dại như thời còn sông,
để em tắm giữa dòng trăng,
để mẹ giặt lụa tơ tằm...Để tôi,
đi tìm sông cũ, sông ơi,
cả bây giờ, cả ở nơi cuối cùng!

5/2018