Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2021 08:18, số lượt xem: 51

Cói gì vừa vụt tới,
nước chảy bàn tay trôi.
Tiếng chuông chùa vừa gọi,
hồn đã đi lâu rồi.