Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 16/03/2021 06:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 08:42

Đi chẳng hết đường đã nhụt tâm,
một thời phiêu bạt, chí u trầm.
Buồn bao nhiêu đoạn đời nhạt khúc,
mới nở mà hoa rụng giữa chừng.