Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2021 06:46, số lượt xem: 65

Đi chẳng hết đường đã nhụt tâm,
một thời phiêu bạt, chí u trầm.
Buồn bao nhiêu đoạn đời nhạt khúc,
mới nở mà hoa rụng giữa chừng.