Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2021 06:20, số lượt xem: 54

Mất em giữa dạ,
tình hoang một đời.
Mùa sương rụng lá
đau tằm dâu ơi!