Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/04/2021 06:14, số lượt xem: 56

Trở về từ nỗi quê xa,
cây đa, bến cũ, đâu là quê hương.
Chợt nghe gió thoảng mùi hương
hoa ngâu thuở ấy em thường cầm tay,
tóc buông, vai nhỏ, thân gầy,
tiễn anh sợ chuyến đò đầy không sang.
Bây giờ đi giưa đường làng,
không em chợt thoảng mùi hương. Quặn lòng.

Thanh Trì 2019