Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2021 06:20, số lượt xem: 31

Hạt đêm ướt nặng vai mềm,
gió khuya vò rối tóc em mãi rồi.
Đừng thề thốt nữa anh ơi,
trăng non dạt bến, sương trôi kín trời.